Kontakt

ALIACEM s.r.o. PREROV
Ší?ava 1295/27, P?erov 750 02
Czech Republic

Tel.: +420 607 137 074
E-mail: info@aliacem.cz

magnifier Kde nás najdete?

magnifier Sledujte náš LinkedIn

 

Aktuality

FCL Lukavac - Dávkování alternativních paliv na hlavní ho?ák

V srpna jsme absolvovali zkušební provoz linky na dávkování alternativních paliv v FCL Lukavac. Pro více informací o našich aktivitách sledujte náš LinkedIn profil Aliacem Prerov - LinkedIn


09.09.2019 Více
Pr?b?h montáže v cementárn? FCL Lukavac

V cementárn? FCL Lukavac pokra?ujeme s výstavbou za?ízení na dávkování alternativních paliv do žárové hlavy satelitní ho?ákem. Sou?ástí tohoto projektu je i montáž nového filtru bypassových prach? a jejich doprava do sila a montáž za?ízení pro expedici t?chto prach?.


18.06.2019 Více

V m?síci dubnu jsme úsp?šn? dokon?ili projekt výstavby nového kalcinátoru a nových cyklon?


06.05.2019 Více
Nové potrubí TAD v cementárn? Cement Hranice

B?hem zimní odstávky jsme provedli úpravu napojení terciárního potrubí do kalcina?ního kanálu


12.02.2019 Více
Nový EPC projekt v cementárne Lukavac

Je nám velkou ctí Vám oznámit, že jsme podepsali nový kontrakt s cementárnou FCL Lukavac


02.01.2019 Více

 
 

O nás

ALIACEM s.r.o. PREROV je společnost založena v roce 2007 specializující se na projekční, dodavatelskou činnost, výstavbu a uvádění do provozu technologických celků v oblasti zpracovávání surovin, jak v České Republice, tak i v zahraničí. Pracovníci společnosti Aliacem s.r.o. zajišťují v rámci realizace zakázek veškeré projekční činnosti (od prvotních projekčních návrhů, zpracování technickoekonomických studií, přes všechny stupně projektové dokumentace) a inženýrské činnosti (řízení projektu, autorský a technický dozor, uvádění do provozu, školení obsluhy). Hlavní předností naší firmy je zaměření se na specifické požadavky každého zákazníka s cílem nalezení nejlepšího řešení odpovídající konkrétním potřebám klienta.

industrial

Tým odborníků ALIACEM s.r.o. PREROV byl a je zapojen do různých aktivit v cementářském, vápenickém a chemickém průmyslu a projektech, včetně:

- Přípravy nabídek pro kompletní projekty
- Stavebních povolení včetně zpracování projektové dokumentace
- Detailních projekčních prácí včetně návrhů průmyslových komplexů
- Dodávek technologických zařízení
- Dodávek elektročásti a to jak silové části, tak ASČTP a MaR
- Montážních prací a to jak strojních, tak i elektro
- Vývoje a aplikování SW řízení technologických procesů
- Dohledu nad výstavbou
- Uvádění do provozu a řízení zkušebního provozu
- Zaměstnaneckých vzdělávacích programů a školení
- Služeb spojených s údržbou již provozovaných technologických celků

ALIACEM s.r.o. může nabídnout široký a kompletní tým odborníků, kteří zajistí, že všechna zadání projektů budou navržena, vyprojektována, dodána a postavena včas v souladu s časovým harmonogramen a hlavně s rozpočtem. Jsme vždy připraveni diskutovat o specifických požadavcích a potřebách našich i budoucích klientů a otevřeně poskytovat informace o našich možnostech.