Kontakt

ALIACEM s.r.o. PREROV
Ší?ava 1295/27, P?erov 750 02
Czech Republic

Tel.: +420 607 137 074
E-mail: info@aliacem.cz

magnifier Kde nás najdete?

magnifier Sledujte náš LinkedIn

 

Aktuality

FCL Lukavac - Dávkování alternativních paliv na hlavní ho?ák

V srpna jsme absolvovali zkušební provoz linky na dávkování alternativních paliv v FCL Lukavac. Pro více informací o našich aktivitách sledujte náš LinkedIn profil Aliacem Prerov - LinkedIn


09.09.2019 Více
Pr?b?h montáže v cementárn? FCL Lukavac

V cementárn? FCL Lukavac pokra?ujeme s výstavbou za?ízení na dávkování alternativních paliv do žárové hlavy satelitní ho?ákem. Sou?ástí tohoto projektu je i montáž nového filtru bypassových prach? a jejich doprava do sila a montáž za?ízení pro expedici t?chto prach?.


18.06.2019 Více

V m?síci dubnu jsme úsp?šn? dokon?ili projekt výstavby nového kalcinátoru a nových cyklon?


06.05.2019 Více
Nové potrubí TAD v cementárn? Cement Hranice

B?hem zimní odstávky jsme provedli úpravu napojení terciárního potrubí do kalcina?ního kanálu


12.02.2019 Více
Nový EPC projekt v cementárne Lukavac

Je nám velkou ctí Vám oznámit, že jsme podepsali nový kontrakt s cementárnou FCL Lukavac


02.01.2019 Více

 
 

Kontakt

LEGAL NOTICE - Information according European union commercial law and Czech Companies Code:

ALIACEM s.r.o.

house
Registered Office:
Přerov I, Místo, Šířava 1295/27,
PSČ 750 02, CZECH REPUBLIC
cellphone Phone: +420 581 701 751
Fax: +420 581 702 217
E-Mail: info@aliacem.cz

 

Company Register Number:
Section C, insertion 52539 at the regional
commercial in Ostrava

ID No.: 278 13 606

Form of Company: Limited Liability Company

Managing Director:
Milan PASTEKA, M.Sc., Mechanical Engineering
milanpasteka@aliacem.cz
mobile: +420 606 784 778

 

Kontaktujte nás