Kontakt

ALIACEM s.r.o. PREROV
Ší?ava 1295/27, P?erov 750 02
Czech Republic

Tel.: +420 607 137 074
E-mail: info@aliacem.cz

magnifier Kde nás najdete?

magnifier Sledujte náš LinkedIn

 

Aktuality

FCL Lukavac - Dávkování alternativních paliv na hlavní ho?ák

V srpna jsme absolvovali zkušební provoz linky na dávkování alternativních paliv v FCL Lukavac. Pro více informací o našich aktivitách sledujte náš LinkedIn profil Aliacem Prerov - LinkedIn


09.09.2019 Více
Pr?b?h montáže v cementárn? FCL Lukavac

V cementárn? FCL Lukavac pokra?ujeme s výstavbou za?ízení na dávkování alternativních paliv do žárové hlavy satelitní ho?ákem. Sou?ástí tohoto projektu je i montáž nového filtru bypassových prach? a jejich doprava do sila a montáž za?ízení pro expedici t?chto prach?.


18.06.2019 Více

V m?síci dubnu jsme úsp?šn? dokon?ili projekt výstavby nového kalcinátoru a nových cyklon?


06.05.2019 Více
Nové potrubí TAD v cementárn? Cement Hranice

B?hem zimní odstávky jsme provedli úpravu napojení terciárního potrubí do kalcina?ního kanálu


12.02.2019 Více
Nový EPC projekt v cementárne Lukavac

Je nám velkou ctí Vám oznámit, že jsme podepsali nový kontrakt s cementárnou FCL Lukavac


02.01.2019 Více

 
 

Naše Hlavní Aktivity

 1. Investigations & Studies
  • Plant conceptual Studies
  • Pre-investment Studies
 2. Design & Engineering
  • Process Engineering
  • Plant Design - mechanical, civil, electrical
  • Tender Documents
  • Evaluation of Tenders
  • Assistance in Negotiations
 3. Project Implementation
  • Financial Engineering
  • Project Monitoring
  • Procurement Services
  • SW development and electrical deliveries
  • Delivery of special units - lubrication, water treatment, drives, analyzers, machines for cement industry (dynamic separators, kilns, mills, preheaters, screw conveyors, material transport)
  • Upgrades & Optimization
 4. Operational Assistance
  • Start up services
  • Supervision of erection
  • SW development
  • Commissioning services
  • Training of Personnel
 5. Inspection - Testing - Shipping procedure - Logistic
 6. Spare Parts Procurement

MAIN « PRODUCTS »

The term « PRODUCTS » means the following services and equipment designed, supplied, assembled and commissioned by ALIACEM s.r.o., namely:

 • Detail design works for process departments, electrical and civil part
 • Workshop drawing for equipment, ducts, chutes, bins and steel structures
 • SW and operating manuals
 • Delivery&Erection&Commissioning of process equipment, mainly:
  • Crushers and auxiliaries
  • Conveying&Feeding&Transport equipment (scrapers, reclaimers, belt conveyors, bucket elvators, screw conveyors, tube conveyors etc.)
  • Dynamic separators of 3rd generation for raw mills or cement mills
  • Special equipment as lubrication units, compressor stations, water treatment plant units, burner systems and valve trains (for natural gas or oil), oil handling systems, hot gas dampers and flaps, compensators and others
  • Preheaters, rotary kilns, clinker coolers, kiln hoods, tertiary air ducts complete new or as upgrade of existing installations
  • Cleaning-Cooling-Ventilation Systems (CCVS) of switchrooms
  • Cement water coolers
  • Sampling stations
  • DC/AC Drives&Frequency convertors&Gear boxes
 • Delivery&Erection&Commissioning of electrical equipment, mainly:
  • High Voltage equipment (HV) 6kV
  • MCC switchboards
  • PLC and I/O switchboards
  • Automation including SW
  • Sub-control units
  • Optical cables and nets
  • Cables, cable traces, erection material, double floors etc.
  • Kiln inlet and ESP analyzers (with FLK probe)
  • ITV camers for kiln hoods and clinker coolers (air cooled)
 • Training programmes&After-commissioning services
 • Delivery of spare parts (mechanical&elctrical&for frequency convertors&drives)